Zahradnictví U Felcmanů

Hlavní náplní Zahradnictví U Felcmanů je pěstování a prodej okrasných jehličnatých, listnatých dřevin a vřesovištních rostlin. Doplňkově pěstujeme také další druhy rostlin. Otevírací doba: PO-PÁ: 13.30-17.00, SO: 9.00-12.00 (příp. dle domluvy). Zahradnictví U Felcmanů najdete nad firmou FREDOS.

Naší snahou je nabídnout široké veřejnosti výpěstky nadstandardní kvality, v plné kondici, zdárně přezimované a připravené pro náročné přírodní podmínky Valašska – typické podhorské oblasti. I z tohoto důvodu v našem zahradnictví nenajdete výpěstky z dovozu. Všechny rostliny jsou výhradně a pouze domácího původu. V případě, že nejde přímo o naše výpěstky, jedná se o rostliny pocházející z podobných klimatických podmínek. Zdravá a otužilá rostlina je prvním předpokladem úspěšného pěstování, ale sama o sobě nestačí. Jsme připraveni Vám pomoci odbornou radou i s tím „zbývajícím“. Za samozřejmost a standard považujeme, když od nás zákazník odchází vybaven všemi potřebnými informacemi o zakoupených rostlinách a jejich pěstitelských nárocích. Naším cílem je, abyste Vy, naši zákazníci, byli spokojeni. Jednoduše, abychom se opět viděli! Sortiment rostlin a zahradnických potřeb:

Rostliny – Okrasné jehličnany, listnáče, čarověníky, popínavky, trávy, vřesovištní rostliny, adaptogenní rostliny, trvalky, drobné ovoce, rostliny pro živé ploty, atd.

Substráty – Kompletní sortiment substrátů pro výše uvedené druhy rostlin, dále zemina pro pokojovky, balkónovky, velmi citlivé rostliny, několik druhů rašelin. Mulčovací kůra jedno- i vícedruhová.

Agrochemie – Přípravky proti: hmyzu, roztočům, hlodavcům, měkkýšům, mravencům. houbovým chororbám, jedno- i dvouděložným plevelům, totální herbicidy, stimulanty, hnojiva jedno- i vícesložková, s rychlým i pozvolným účinkem, s makro- i mikroelementy, pevná i kapalná, minerální i organická, biohnojiva, hnojiva pro vodní rostliny, trávníky, zeleninu, ovoce, univerzální hnojiva, atd.

Agrotextilie – Hobby i profi textilie s mulčovacím účinkem, textilie se stínícím účinkem, nakrývací textilie s protimrazovým účinkem. Meliorační a profi stavební geotextilie. Podkladové textilie. Jutová tkanina. Protierozní sítě pro svahy. Kotvící hřeby a pomůcky.

Doplňkový materiál – Bambusové tyčky, vyvazovací šňůry, obrubníky, ozdobné kamínky, termoizolace a další materiál.